Historia

OM SKJULSTA

HISTORIA

Skjulsta är ett lövskogsområde och naturparksområde invid ån, består av stora ekar, öppna ängsytor, vattenfall, badplats, cafè samt fornborgen Uvberget. En rest av Karl IX:s kanal från början av 1600-talet. Strövstigar in i Vilsta-reservatet med vidsträckta barrskogar.


Karl IX:s kanal eller Hertig Karls graf var en kanal som förband Hjälmaren med Mälaren. Detta var i grunden en kanalisering av Eskilstunaån. På ett par sträckor, nämligen vid Torshälla stad och Skjulsta, grävde man dock nya sidokanaler förbi besvärliga forsar i ån. Byggarbetena påbörjades omkring år 1596, och kanalen synes ha tagits i bruk år 1610. Redan på 1620-talet blev slussarna obrukbara på grund av bristande underhållsarbete, men trafiken kan ändå ha pågått till omkring 1650.


Vid Skjulsta i Eskilstuna finns rester av kanalen synliga i ett skogsparti. Här var det meningen att via slussar komma förbi forsarna i Eskilstunaån vid Skjulsta


Vilsta Silvergruva från slutet av 1600-talet ägdes av Vilsta herrgård. På en karta från 1680-talet finns en "Silwergrufva" markerad. Gruvhålet finns söder om Vilsta på östra åstranden. Gruvan var inte så framgångsrik och fastän det finns en plats som heter Silvergruvan hittade man aldrig stort med silver där. Enligt historien räckte det utvunna silvret endast till silverknappar i kuskens livré.